Saya Suhaimi Taib, mendapat Sijil Pentadbiran Islam dari Kusza Kuala Terengganu (2002), Kursus Penerbitan Video Koperat Universiti Malaya (2003), Pengarang Warta Darul Iman (2000-2003) Penerbit Siaran Darul Iman (2003-2004), Wartawan Sambilan Berita Harian (1997-1998), Wartawan Harakah (1989-1996).
Menerima Anugerah kewartawanan Esso-Kawat (1997 dan 1998)

Hubungi saya melalui e-mel: seramaesty@yahoo.com atau H/P No: 013-9060111.

Monday, March 16, 2015

Ahli PAS perlu memahami Feqah Aulawiyyat

Sebagaimana sedia maklum Malaysia adalah sebuah negara merdeka sudah lama lebih dari 50 tahun dari penjajah Inggeris tetapi realiti kemerdekaan tidak wujud kerana Inggeris sahaja pulang ke kampung halaman mereka namun sistem dan undang-undang penjajah itu masih menjadi paksi undang-undang negara.

Bertitik tolak dari masalah inilah timbul pelbagai kepincangan dalam dalam negara yang tidak kesudahan. Sistem undang-undang yang tidak adil, undang-undang yang boleh disifatkan seperti sarang labah-labah, yang kuat dan berkuasa tidak dikenakan tindakan manakala yang lemah dan tidak berkedudukan akan dikenakan tindakan.

Kepincangan undang-undang tidak dapat dibendung lagi menyebabkan rakyat negara ini merasai perit dengan segala permasalahan undang-unndang tida berupaya menghapuskan jenayah di kalangan masyarakat.

Rakyat negara ini mesti melihat kepincangan hasil undang-undang yang tidak adil dilaksanakan dalam negara sebagai suatu isu yang perlu diambil kira dan berusaha untuk menyelesaikannnya.

Ia tidak akan berlaku apabila tidak ada kuasa yang boleh merubah undang-undang tersebut dan cara perlaksanaan undang supaya tidak ada tertinggal rakyat yang tidak terbela, tida menerima keadilah akibat penyelewengan perlaksanaan undang-undang.

Kuasa politik sebagai agen perubah itu paling penting tanpanya undang-undang lapuk ini akan menghantui rakyat dan menzalimi mereka, malah menjadikan mereka kambing hitam kepada pihak berkuasa dan yang ingin mempertahankan kuasanya.

Disinilah letaknya feqh aulawiyyat dalam Islam bagi menyelesai krisis kemanusiaan di kalangan umat manusia di sepanjang zaman.

Membentuk kuasa pemerintahan yang berteraskan keadilan Islam sebagai asas penting untuk menjaga semua maslahah manusia bermula dari agama, nyawa, keturunan atau marwah, akal dan harta.

Menurut para ulama Lima perkara ini mesti dijaga mengikut turutannya yang pertama agama terlebih dahulu.

Allah SWT berfirman di dalam al-Quranul Karim yang bermaksud, “Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisab-Nya.” (Surah Ali Imran: 19)
Allah berfirman dalam ayat lain bermaksud, “Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus (dari Allah, untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu), tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka (yang berbuat demikian) dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.” (Surah Asy-Syura: 21)

Allah nyatakan dalam firman-Nya seterusnya yang bermaksud, “Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.” (Surah Ali ‘Imran: 85)

Berdasarkan kepada ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahawa menjaga agama adalah lebih penting dari yang lain dan Islam sahaja yang diterima sebagai dasar menentukan manusia bersih dari kepincangan dan penyelewengan.

Di sini Islam bukan sahaja perlu dipertahankan sebagai agama rasmi negara tetapi ia perlu dibuktikan boleh menyelesaikan masalah rakyat dalam semua perkara.

Begitulah perkara yang perlu dipertahankan oleh PAS untuk memberi kefahaman sebenar tentang betapa pentingnya rakyat dan negara ini menjadikan Islam sebagai asas segala penyelesaian.

Inilah dia Feqah Aulawiyyat yang meletakkan perkara utama dan amat perlu ditegakkan ialah menjaga agama sebagai rujukan dalam segala penyelesaian yang hendak diambil.

Muhammad Mujahid bin Ir Haji Mohammad Fadzil, BA Hons dari Fakulti Usuluddin, Jabatan Akidah dan Falsafah, Universiti al Azhar, Kaherah dalam blognya (http://ibnuirfadzil.blogspot.com) menyebut bahawa Feqh Aulawiyyat juga dikenali sebagai feqh prioriti, iaitu melakukan sesuatu amalan dengan makna memahami turutan-turutan keutamaan terhadap tindakan yang bakal diambil.

Menurut Dr.Yusuf al Qardhawi, Feqh Aulawiyyat ialah meletakkan setiap sesuatu benar mengikut taraf keutamaannya. Ia diperlukan kerana bencana yang menimpa kebanyakan jemaah Islam hari ini adalah disebabkan hilangnya Feqh Aulawiyyat.

Salah satu contoh fenomena kebejatan fikrah umat Islam apabila mereka tidak memahami Feqh Aulawiyyat ialah munculnya firqah Khawarij. Kebanyakan mereka yang dilanda penyakit kejahilan ini akan menumpukan persoalan furu’ berbanding persoalan asas, dan sering menimbulkan persoalan juz’iyyah berbanding kulliyyah.

Dengan memahami dan mengetahui Feqh Aulawiyyat, kita dapat mengetahui manakah musuh yang perlu dihadapi terlebih dahulu dan menumpukan serangan terhadap mereka.

Kerana itu, apabila zaman permulaan dakwah Baginda salallahualaihi wasalam di Makkah, tarbiyyah Baginda difokuskan terlebih dahulu kepada pemantapan umat terhadap dasar-dasar aqidah, menghambakan kepada Allah, menjauhi perkara syirik dan tegahan-Nya serta menghiasi diri dengan akhlak yang baik.

Pada peringkat permulaan dakwah di Makkah, Baginda tidak mengarahkan orang Islam membinasakan berhala yang berada di sekitar Ka’abah. Baginda salallahualaihi wasalam juga melarang orang Islam melawan Kafir Quraish dengan senjata, sebaliknya menganjurkan mereka (umat Islam) supaya bersabar dan mendirikan solat sebagaimana friman Allah yang bermaksud, “Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakan solat dan tunaikanlah zakat.”(Surah an Nisa’:77)

Ini kerana, Islam menekankan persoalan aqidah sebagai permulaan pertama dalam setiap amal sebagai asas. Amalan dalam Islam pula umpama sebuah binaan, dan bagaimana binaan tersebut mampu teguh dan kukuh jika asasnya (aqidah) sendiri sudah goyah?

Tetapi, bagaimana pula apabila jemaah Islam sudah ada? Sheikh Muhammad Ghazali rahimahuLlah, merupakan pendakwah yang pertama mencetuskan idea penstrukturan feqh aulawiyyat sebagai satu topik perbahasan.

Beliau sering menekankan skop keutamaan apabila membicarakan masalah pendakwah masa kini. Sheikh Muhammad Ghazali berpendapat bahawa masalah pendakwah masa kini ialah tidak mempunyai wa’yu as siyasi yang baik. 

Mereka lebih suka membicarakan soal remeh temeh secara panjang lebar, sebaliknya memandang enteng perkara yang sepatutnya lebih diberikan perhatian. Kata Sheikh Muhammad Ghazali “Pemikiran politik di kalangan orang-orang agamawan masih lagi dibatasi blok kedangkalan. 

Mereka melihat korupsi (penyelewangan) tetapi tidak memikirkan apakah penyebabnya, mereka membaca sejarah tetapi gagal merungkai pengajaran melaluinya.”

Sementara itu Dr. Yusuf al Qardhawi antara tokoh ulama yang kerap menyinggung umat tentang persoalan Feqh Aulawiyyat. Menurut beliau, mereka yang gagal memahami aulawiyyat akan sentiasa dalam keadaan fanatik dan ta’assub.

Dr.Yusuf al Qardhawi pernah menceritakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang bertanya kepadanya, “Apakah anda (Dr.Yusuf) percaya dengan karamah Sheikh Fulan?”.
Lantas beliau menjawabnya,“Saya belum pernah membaca riwayat hidup sheikh itu”. Lalu pemuda tersebut membawakan kepadanya buku yang menjelaskan riwayat hidup sheikh tersebut.
Setelah beberapa bulan Dr.Yusuf al Qardhawi bertemu dengan pemuda itu, dan kembali bertanya kepadanya, “Bagaimana pendapat kamu?”. Lalu Dr. Yusuf al Qardhawi menjawab ;
“Perkara itu tidak penting. Apabila saya meninggal dunia dan saya tidak tahu mengenai sahabatmu (sheikh) itu, maka sesungguhnya Allah tidak akan bertanya kepadaku tentang dirinya dan karamahnya.”

Allah akan bertanya kepada kita setiap ilmu yang kita perolehi, apakah manfaatnya untuk umat? Manakala ilmu yang kita dapat, apakah manfaat kita dapat amalkan?

Sebelum kita mengenali Feqh Aulawiyyat sebagai salah satu subjek ilmu, hendaklah diketahui bahawa kemaslahatan dalam syariat Islam tidak berada dalam satu darjat, tetapi dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu ; 
(1) Daruriyyat/ compulsory. (2) Hajiyyat/ necessity. (3) Tahsiniyyat/ excellent. Feqh Aulawiyyat menuntut kita untuk mendahulukan perkara-perkara yang termasuk ke dalam Daruriyyat ke atas perkara-perkara Hajiyyat, juga megutamakan Hajiyyat ke atas perkara yang termasuk dalam Tahsiniyyat (pelengkap). 

Kesimpulannya seperti berikut, Daruriyyat } Hajiyyat } Tahsiniyyat.
Apakah yang dimaksudkan dengan Daruriyyat, Hajiyyat dan juga Tahsiniyyat? Secara mudahnya, ketiga-tiga kategori tersebut difahami sebagaimana berikut ;

1. Daruriyyat iaitu kemestian, suatu peringkat untuk melanjut atau meneruskan kehidupan. Ia juga merupakan perkara yang mutlak diperlukan untuk kehidupan manusia.

2. Hajiyyat sebagai keperluan, merupakan peringkat untuk memenuhi kecukupan hidup supaya dapat menjalankan fungsi dengan baik. Sangat mustahak diperlukan kerana apabila ia tiada maka kehidupan manusia akan menjadi sangat susah.

3. Tahsiniyyat atau kesempurnaan, merupakan pelengkap yang menjadi hiasan tambahan di dalam kehidupan dan dengan keberadaannya, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna.

Para ulama menjelaskan bahawa perkara Daruriyyat terbahagi kepada lima bahagian, iaitu: 1) Agama. 
2) Nyawa. 3) Keturunan/ Maruah. 4) Akal; dan 5) Harta. Hal tersebut dijelaskan seperti berikut ;

Agama : Kewajiban kita menyebar dan menjaganya dari ancaman musuh.

Nyawa : Kewajiban menjaganya dari segala jenis ancaman.

Akal : Kewajiban menggunakannya untuk mengenal Allah dan menjaganya dari berfikiran tidak waras.

Keturunan / Maruah : Kewajiban memastikannya aman dari segala percampuran keturunan dan segala yang boleh mencemar maruah.

Harta : Kewajiban memanfaatkannya kepada sumber yang dipuji syara’ dan menjaganya dari ancaman.

Kerana itu, memelihara kemurnian agama adalah merupakan perkara darurat yang paling utama dan penting.

Ianya mestilah didahulukan ke atas perkara-perkara darurat yang lain, hatta jiwa sekali pun. Begitu juga memelihara keselamatan jiwa mesti diutamakan dan didahulukan ke atas perkara-perkara darurat yang lainnya.

Lalu, suatu yang kurang penting tidak wajib dipentingkan. Apa yang wajar didahulukan hendaklah diketengahkan dan suatu yang wajar dikemudiankan hendaklah dikemudiankan. Dengan kata lain, tiap-tiap suatu perkara hendaklah diletakkan pada tempatnya secara seimbang dan adil.

Semua aspek hukum, amal, nilai dan taklif tidak berada dalam suatu darjat yang sama. Justeru itu, al Quran mengemukakan sebagaimana berikut ;

“Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan menguruskan Masjid al Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orangnya yang mendapat kemenangan.”(Surah at Taubah:19-20)

Imam Abdullah bin Mubarak pernah menulis kepada sahabatnya Sheikh Fudhail bin Iyadh. Beliau menegur Sheikh Fudhail kerana asyik beriktikaf dan melakukan ibadah sehingga meninggalkan urusan yang lebih utama iaitu tugas jihad ;

“Wahai hamba yang tekun beribadat di tanah haram, jika kau melihat kami tentulah engkau akan mengetahui bahawa engkau sedang bermain dengan ibadatmu.

“Sesiapa (di kalangan kamu) yang berlumuran air mata dipipinya, adapun tengkuk - tengkuk kami pula berlumuran darah (di medan jihad).

“Atau ada yang kudanya keletihan sia-sia (di tempat ibadah), sedang kuda-kuda kami keletihan di pagi hari (di tempat musuh).

“Kalian dipenuhi bau wangian, sedangkan wangian kami adalah debu-debu nan indah yang diterbangkan hentakan kuda-kuda gagah.

“Begitupun sesungguhnya kami dianugerahi untaian sabda Baginda (salallahualaihi wasallam), kalimah Baginda yang sahih lagi benar, bukan dusta.”

Melalui Feqh Aulawiyyat, kita dapat mengetahui kewajipan yang utama dilaksanakan. Kita sesekali tidak melewatkan perlaksanaannya, kerana dengan berbuat demikian, kita telah melepaskan kesempatan yang tidak dapat diganti kecuali setelah melibatkan zaman yang begitu lama dan kadang-kadang langsung tidak berganti. 

Kata as Shahid Imam Hasan al Banna rahimahuLlah ;

“Waktu adalah sebahagian daripada proses mengubati/membuat pengislahan.”
Mereka yang tidak memahami Feqh Aulawiyyat, sebenarnya termasuk dalam golongan yang mensia-siakan waktu terhadap urusan yang lebih penting dilaksanakan. Mereka yang melakukan tabiat mensia-siakan keutamaan dalam setiap tindakan sebagai salah satu tanda kebodohan seorang manusia. Kata Ibnu ‘Ato’iLlah dalam Hikamnya ;
“Menunda/ menangguh amal perbuatan (kebaikan) kerana menantikan kesempatan yang lebih baik merupakan suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa.”

Sebuah gerakan, organisasi atau persatuan yang tidak memahami Feqh Aulawiyyat terhadap bidang tugas yang harus digarap lebih awal akan menyebabkan perpecahan.

Sebagai contoh, ada pertubuhan yang hanya bergerak di bidang dakwah aqidah, dakwah ibadah; ada juga yang khusus memusatkan skop sosial, politik, dan sebagainya.

Bila pendokong-pendokong organisasi ini tidak faham perkara mana yang mesti diutamakan, masing-masing akan merasa bahawa bidang dakwahnya-lah yang paling penting.

Padahal, keutamaan tersebut perlu dilihat dari pelbagai sudut, tempat, situasi yang mungkin berbeza. Apabila hal ini tidak ditimbang dengan baik, perbezaan-perbezaan jenis gerakan sesebuah pertubuhan akan mendorong kepada perpecahan umat.

Apabila pendokong gerakan Islam tidak memahami Feqh Aulawiyyat, persoalan mengenai aspek ijtihadi furu’ (masalah ijtihad dalam urusan rantingan) sering menimbulkan pertengkaran dan perseteruan sepanjang masa. 

Benar, kita mesti memilih mana yang paling bertepatan dengan as Sunnah, tetapi kita mestilah berlapang dada dan tidak menganggap yang berbeza dengan pilihan kita telah keluar dari jalan Sunnah, melakukan bidaah yang tercela atau tuduhan-tuduhan lainnya. 

Kerana, barangkali mereka yang khilaf dengan pegangan kita juga mengasaskan pendirian kepada keterangan al Quran dan Sunnah, betapapun menurut kita lemah namun mereka masih memiliki sandaran dalil yang dibenarkan oleh Baginda s.a.w.

Friday, March 6, 2015

Kewajipan ahli pertahan prinsip perjuangan PAS

Kepimpinan PAS di Muktamar Tahunan parti itu
tidak lama dulu- Gambar hiasan.

Memang telah menjadi wacana PAS dan Tema Muktamar Tahunannya tahun lepas ‘Terus Beristiqamah’ kerana ia penting untuk kesinambungan perjuangan dan fokus kepada agenda membentuk keyakinan rakyat kepada PAS sebagai wadah politik Islam yang kosisten dengan dasar perjuangannya.

Allah berfirman dalam al-Quranul Karim yang bermaksud, “Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah; sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan..” (Surah Hud: 112)

Ibnu Kathir dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Allah SWT memerintahkan rasul-Nya Muhammad s.a.w. dan hamba-hamba-Nya yang beriman supaya terus kekal dan teguh beristiqamah (tetap pendirian, tidak berganjak) di atas jalan Islam dan prinsip perjuangannya.

Ia adalah satu perkara yang besar mendorong pertolongan Allah ke atas musuh-musuh-Nya dan berbezanya mereka dengan musuh mereka, menghindarkan diri dari sifat melampau (sifat buruk).
Istiqamah adalah benteng mmempertahankan diri untuk berhadapan dengan golongan musyrik agar tidak terungkai keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sesungguhnya ketahuilah bahawa Allah SWT itu Maha Melihat perilaku hamb-hamba-Nya zahir dan batin, Dia tidak pernah lalai atas tindakan yang dilakukan.

PAS mempunyai ciri-ciri perjuangan yang berbeza dengan parti-parti lain sama ada yang sudah menjadi kerajaan atau masih menjadi pembangkang. PAS mempunyai sejarah perjuangannya tersendiri dan ia parti yang menepati gerakan Islam setanding dengan gerakan Islam yang lain di seluruh dunia termasuk Ikhwanul Muslimin Mesir, Jama’atil Islami Pakistan dan lain-lain.

Ahli-ahli dan pemimpin PAS mestilah terus berjuang dan kekal dengan ciri-ciri PAS di mana sahaja mereka berada dan bersama siapa sahaja mereka bekerjasama dan bertahalluf.

Prinsipnya tidak boleh sama sekali dikorbankan demi kepentingan politik bersifat sementara.
Kepimpinan ulama menjadi kepimpinan asas kepada PAS dengan kewujudan Majlis Syura Ulama dan Dewan Ulamanya berperanan memantau segala perjalanan parti supaya selari dengan prinsip-prinsip Islam yang diperjuangkan.

Menjelang muktamar tahunan akan datang, semua ahli PAS mesti sedar di mana matlamat dan asas perjuangan mereka mahu diletakkan sama ada untuk menawan Putrajaya atau matlamat mereka ialah Allah SWT.

Putrajaya adalah satu matlamat sementara yang tidak tahu bila boleh dicapai tetapi matlamat mengabdikan diri kepada Allah adalah sebenar-benarnya matlamat yang boleh dicapai pada bila-bila masa sahaja dan inilah matlamat yang sebenar dalam perjuangan PAS.

Dan inilah juga kemenangan besar yang dicapai oleh ahli-ahli PAS apabila berjaya mencapai matlamat ini.

Allah berfirman yang bermaksud, “Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.

“Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang benar.” (Surah al-Bayyinah: 4-5)

Ahli PAS boleh berkawan dengan rakan-rakan politik dari parti lain yang ada perjanjiian tahalluf dengan PAS tetapi tidak boleh menggadai prinsip dan perjuangan kerana ingin bertolak ansur dengan sebab-sebab politik.

Bagaimanapun diakui PAS tidak boleh memaksa parti-parti lain menerima dasar dan perjuangan PAS, sebagaimana parti-parti lain tidak boleh memaksa PAS dan ahlinya menerima keputusan atau dasar yang bercanggah dengan dasar parti mereka.

Jika ada di kalangan ahli mengatakan PAS boleh menggadai prinsipnya untuk menerima kerjasama dengan parti-parti lain ia adalah satu tindakan yang salah dan bercanggah dengan dasar perjuangan PAS.

Selagi ahli dan kepimpinannya menjaga prinsip perjuangan parti selagi itu PAS akan dihormati kawan dan lawan, ia dilihat kosisten dalam politik, ia dilihat relevan sepanjang zaman kerana Islam itu relevan sepanjang zaman.

Salah faham terhadap Islam perlu diperjelaskan bukan sahaja kepada ahli-ahli parti tetapi ia perlu diperjelaskan kepada ahli-ahli parti lain dalam Pakatan Rakyat (PR) kerana Islam itu untuk semua sama ada untuk orang Islam dan untuk orang bukan Islam.

Islam tidak pernah menghalang penganut agama lain untuk berpegang dengan agama masing-masing tetapi Islam seharusnya diberi peluang untuk menyampaikan apa-apa prinsip dan pegangan kepada mereka dengan bebas dalam mana-mana forum yang sesuai.

Ini adalah tugas dakwah Islam kepada orang bukan Islam supaya orang bukan Islam mengetahui kebaikan yang ada pada Islam dalam semua aspek termasuk, aqidahnya, ibadahnya, syariat dan akhlaknya.

Termasuk juga dalam soal yang lebih khusus, politik dan ekonominya supaya mereka dapat menilai bagaimana Islam telah berjaya menangani masalah kehidupan manusia secara keseluruhannya dengan berjaya di zaman kegemilangan Islam termasuk di zaman Rasulullah s.a.w. dan selepasnya.
Ini bererti sejarah ketamaddunan Islam juga perlu didedahkan kepada umum supaya orang bukan Islam dapat menilai kegemilangannnya dan kesesuainnya untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di sepanjang zaman.

Tinggal lagi ahli-ahli PAS hendaklah lebih bersedia menghadapi cabaran yang lebih besar di masa hadapan apabila rakan dan lawan melihat ia mempunyai kelebihan dalam banyak segi berbanding dengan parti-parti lain di Malaysia sama ada dari kalangan PR dan BN sendiri.

Ini kerana masa depan umat ini adalah di tangan Islam, semua isme dan ajaran lain sudah lama gagal menangani krisis manusia dalam semua aspek.

Manusia itu dicipta oleh Allah SWT, maka Allahlah yang mengetahui cara dan peraturan yang mana sesuai untuk mengatasi segala permasalahan manusia sejagat.

Allah berfirman yang bermaksud, “Kesudahannya Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu Syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka turutlah Syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar).” (Surah al-Jathiyah: 18)

Dengan keteguhan berpegang dengan prinsip ini, PAS menjadi sebuah parti yang tidak akan goyang bila dipukul ombak dan badai. Dia terus mengharungi gelombang politik tanah air dengan gagah dan berani tanpa takut dan gentar kepada sesiapa melainkan kepada Allah SWT.

Dia menunaikan janji menjadi sebuah parti dakwah dan politik sekaligus menyelesaikan kemelut kehidupan rakyat dengan Islam sambil sentiasa menyampaikan peringatan kepada mereka bahawa dunia ini ada penguasanya iaitu Allah maka mereka semua perlu kembali kepada Allah dalam menyelesaikan urusan kehidupan mereka.

Tidak ada jalan lain boleh dipilih untuk penyelesaian masalah rasuah, kemelesetan ekonomi, jenayah, kerosakan akhlak melainkan kembali kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa alam ini iaitulah Allah SWT.

PAS meletakkan hala tuju perjuangan yang betul maka jangan ada di kalangan ahli merubah hala tuju yang ditetapkan oleh PAS.

Allah berfirman dalam al-Quranul Karim yang bermaksud, “Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa.” (Surah al-An’am: 153)

Monday, January 26, 2015

PASMA bawa masalah pada PAS

1. Saya tetap menyatakan setiap kumpulan serpihan yang dibentuk kerana apa-apa sebab sekalipun, ia tidak akan pergi jauh dan tidak akan bertahan lama. Begitulah juga akan berlaku kepada PASMA seperti Hamim, Berjasa dan seumpamanya yang ditubuhkan atas perasaan tidak puashati dengan kepimpinan PAS sebelum ini.

2. Al-Marhum Dato' Haji Harun Taib, bekas Ketua Dewan Ulama PAS Pusat pernah mengumpamakan kumpulan atau persoalan seumpama ini seperti kemucut yang hinggap di seluar seseorang, Dia bawa masalah kepada perjuangan Islam sedikit sebanyak. Ia perlu dibuang untuk keselesaan perjuangan.

3. PASMA sekarang telah mencari populariti, bergambar dengan Presiden PAS, Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Kuala Kedah kononnya mahu tunjuk tidak ada masalah kumpulan itu untuk bermesra dengan beliau.

4. Semacam ia disengajakan dan semacam ia diatur oleh pihak tertentu supaya terjadi demikian. Bagaimanapun tidak jadi masalah sesiapa pun untuk berjumpa dengan Presiden PAS. Tetapi biarlah agendanya bukan untuk ambil kesempatan untuk menabur fitnah dan memperlekehkan Presiden Parti.

5. PASMA dilahirkan atas cetusan tidak setuju dengan Presiden PAS dan dipercayai cuba merancang untuk menjatuhkan Presiden PAS sehingga beliau tidak lagi dicalonkan sebagai Presiden dalam pemilihan pucuk kepimpinan parti dalam Muktamar PAS Pusat tahun ini.

6. Sikap seumpama ini tidak sepatutnya berlaku dalam perjuangan Islam, sikap menimbulkan masalah kepada parti dan cuba membawa agenda parti lain dalam PAS.

7. Apa yang dinyatakan Dato' Seri Presiden dalam program PAS Pusat di Kuala Kedah baru-baru ini amat tepat sekali agar kumpulan PASMA ini sedar kesilapan dan tindakan yang salah diambil mereka dalam percaturan politik dan perjuangan Islam di negara ini. 

Petikan dari ucapan beliau dalam program tersebut seperti berikut:-

"Inilah bahtera PAS. Kita dalam Pakatan Rakyat bukanlah dalam bahtera yg sama. PKR bahtera lain, DAP bahtera lain, kena faham. Jika ada yang merasakan bahtera ini bergerak perlahan, ada kekurangan, jangan bocor dan rosakkan bahtera ini. PasMa ni ibarat mereka yg menebok kapal. Kalau rasa payah sangat pergilah ke bahtera lain yang kamu suka yang kamu rasakan lebih cepat sampai ke destinasi. Pergilah ke kapal DAP, kapal PKR, kalau nak cepat lagi ke Putra Jaya pergilah ke bahtera UMNO.
Dalam bahtera PAS, ia menggabungkan pelbagai kepakaran, ada yang bahagian kejuruteraannya, ada bahagian enjinnya, ada bahagian kemudinya dan sebagainya. Inilah PAS yang tidak membezakan kepelbagaian penggerak penggeraknya. Justeru tidak timbul pertembungan antara ulamak dan professional kerana PAS terbuka menerima sesiapa sahaja, asalkan memperjuangkan Islam.
PAS meraikan kepelbagaian pandangan yang dibatasi dengan syarak. Di dalam perlembagaan PAS, meletakkan al Quran, Hadis, Ijmak dan Qias sebagai undang undang tertinggi dalam menentukan sesuatu pendirian. Para ulamak yang pakar dan berkebolehan dalam merujuk kitab kitab ulamak terdahulu, serta kepakaran mereka dalam bidang syariat, dihimpunkan di dalam Majlis Syura Ulamak bagi memandu PAS agar tidak terbabas daripada sempadan syarak.
Kita bukanlah Rasulullah SAW yang mendapat wahyu secara langsung daripada Allah. Kita juga bukanlah Imam Syafie RA, yang pakar dalam segenap ilmu dan kefahaman yang mampu berijtihad. Akan tetapi, kita menggabungkan para ulamak yang menguasai kepelbagaian bidang dalam memutuskan sesuatu ijtihad mengikut kesesuaian zaman.
Contohnya PAS pernah bersidang bersama para ulamak sedunia, manakala wakil PAS yang hadir ketika itu ialah Tuan Guru Presiden, Almarhum Ustaz Harun Taib, Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat dan Dato Mustafa Ali. Iaitu berbincang tentang hubungan dengan Non Muslim, yang mana telah digariskan oleh Islam sebanyak 8 bentuk, antaranya tahaluf, hudnah dan sebagainya, selari dengan keperluan semasa dan penerimaan masyarakat.
Begitu juga pada 1960 dan 1961, ketika itu Dr Zulkifli Mohamad pernah mencadangkan agar mewujudkan keahlian bersekutu kepada non-muslim. Ketika itu masyarakat belum dapat menerima lantas beliau menerima ugutan, kenderaannya ditahan dan sebagainya kerana cetusan beliau ketika itu tidak dipersetujui oleh Tok tok Guru Pondok. Beliau mengambil pendekatan berundur daripada cetusan tersebut bagi meraikan penerimaan masyarakat semasa.
Begitu juga perbezaan antara Imam Haramain al Juwaini RA dan Imam Mawardi dalam beberapa permasalahan berkaitan non muslim. Imam Haramain menetapkan ijtihadnya berdasarkan realiti setempatnya ialah sekitar Mekah dan Madinah yang mana hampir kesemua penduduknya beragama Islam. Manakala Imam Mawardi yang tinggal di Iraq berhadapan dengan masyarakat majmuk.
Markas Air Kuning, Taiping
25.01.2015"


Link untuk butiran dipetik di bawah ini:- 

Sunday, November 30, 2014

Kegagalan Islamifobia

1. Dunia sudah lama memerlukan Islam untuk mengatasi segala permasalahan yang semakin membarah tetapi Yahudi dan Amerika Syarikat (AS) merasa dengki terhadap Islam.

2. Semua jalan yang boleh memenangkan Islam mereka mahu tutup dan halang untuk dicapai.

3. Mereka mencipta fahaman-fahaman karut marut dan dihubungkan dengan Islam untuk menghalang  kehendak masyarakat untuk berharapkan Islam memerintah dunia semula.

4. Ploralisme, Idealisme, Lebralisme, Islam Progresif dan seumpamanya adalah fahaman ciptaan Yahudi dan AS bagi menghalang usaha-usaha kembalinya manusia hari ini kepada Islam di samping menyesatkan umat Islam itu sendiri dari jalan Islam yang sebenar.

5. Setiap hari Eropah dibanjiri oleh penganut Islam baharu, penganut Kristian dan agama lain tidak lagi percaya kepada agama mereka  selain Islam lalu AS mencari jalan baharu untuk menghalang minat penduduk benua itu dengan melancarkan dakyah Islamifobia.

6. Islam diperlihatkan dan dituduh ganas, ekstrime, jumud, kuno dan sebagainya tetapi setiap tuduhan itu semuanya ada jawapan dan umat Eropah mengetahui jawapan di sebalik tuduhan tersebut.

7. Tetapi semakin kuat serangan itu dibuat terhadap Islam semakin ramai ingin mengetahui apa itu Islam sebenar sehingga rancangan Islamifobia menemui kegagalan.

8. Sebenarnya tidak ada kejayaan menghadapi Islam. Sesiapa yang ingin berdepan dengan kemaraan manusia percaya kepada Islam, dia akan menemui kegagalan. 

Umno hapus kepentingan orang Melayu

1. Sejarah tidak boleh menipu. Umno pun tida boleh menipu sejarah. Sejarahnya ialah Umno gagal mempertahankan tanah rezab Melayu, gagal menaikkan martbat orang Melayu, hanya menjadi melukut di tepi gantang sahaja.

2. Orang Melayu terus merempat di bawah pemerintahan Umno/BN bukan kerana kelemahan orang Melayu sahaja tetapi Umno memperbodohkan orang Melayu dengan dendangan lagu lama tidak ada perubahan untuk kembalikan maruah orang Melayu di negara ini.

3. Umno sendiri adalah parti yang menjadikan orang Melayu bertongkat dengannya kerana didikan Umno sendiri. Umno memberi umpan kepada orang Melayu tidak diberi pancing dan tidak diajar bagaimana memancing dengan betul dengan segala pemantauan dan galakan sehingga orang Melayu tidak bergantung kepada Umno lagi.

4. Tetapi inilah apa yang Umno takutkan iaitu orang Melayu tidak lagi bergantung dengan Umno. Apabila orang Melayu tidak lagu bergantung kepada Umno maka  jawabnya Umno akan berkubur buat selama-lamanya.

5. Malangnya buat selama-lamanya Umno mahu orang Melayu bergantung dan bertaut dengannya atas nama pembangunan tetapi hakikatnya hanyalah untuk survival Umno dan pemimpin-pemimpinnya bukan untuk pembangunan sebenar.

6. Orang Melayu wajib bergantung kepada Allah SWT 100 peratus dengan meninggalkan Umno kerana jelas parti itu semakin menghakis kedudukan mereka dalam semua bidang di negara ini.

Wednesday, November 19, 2014

Kenaan Cukai GST bantut visi negara maju

Mengapa kenaikan harga minyak memain peranan menyebabkan kenaikan harga barang? Paling mudah difahami ialah kerana minyak petrol adalah satu keperluan kepada pengangkutan yang mana ia merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari keperluan perniagaan,

Untuk menampung kos pengangkutan peniaga terpaksa menaikkan harga barang dan pengguna terpaksa membayar kos itu melalui kenaikan harga barang berkenaan.


Harga petrol RON97 turun semalam sebanyak RM0.20 sen melalui satu surat Kementerian Kewangan Malaysia (Gambar), satu penurunan kadar yang tidak membanggakan kerana kebanyakan masyarakat awam  menggunapakai petrol RON95.


Tidak banyak manfaat diambil oleh rakyat dengan kadar penurunan tersebut kerana sebab berkenaan,

Saya sering menulis tentang harga minyak ini dan sering mempertikaikan kenapa harga minyak tidak boleh diturunkan sedangkan Malaysia adalah negara pengeluar minyak bukan pengimport.

Lainlah Thailand, negara itu adalah negara pengimport minyak bukan pengeluar cuma ada paip gas dari perairan Kelantan disalurkan ke Thailand untuk tidak menjadikan Kelantan membangun bersama industri minyak dan gas  sebagaimana Terengganu,

Harga minyak mahal di negara itu kerana sebab berkenaan tetapi sepatutnya tidak berlaku  begitu di Malaysia.

Kenaikan harga minyak petrol sudah banyak membebankan rakyat terutama golongan miskin atau kini dikenali sebagai rakyat marhaen, apa lagi pelaksanaan GST dijangka dalam bulan April tahun depan, ia akan membuat golongan itu terduduk ketika mengurus perbelanjaan dalam kehidupan harian.

Ia membebankan rakyat golongan itu dan mereka yang berpendapatan sederhana. Kuasa beli rakyat akan semakin kurang dan akibat yang paling teruk sekali ialah ekonomi negara akan jatuh dan kesannya semua pihak akan terbabit.

Dengan itu pelabur asing tidak akan datang melabur di Malaysia, mereka lebih gemar melabur di China dan Indonesia kerana kos opreasi dan tenaga borohnya lebih murah berbanding Malaysia.

Terengganu sudah lama tidak dimasuki pelabur asing untuk membina kilang-kilang besar yang memberi peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Jika ada pun ia boleh dibilang dengan jari. Ia banyak tertumpu kepada industeri minyak dan gas di Kerteh, Kemaman.

Justeru, tidak ada jalan lain melainkan Kerajaan perlu menghalang sebarang kenaan cukai baharu terhadap apa-apa barangan yang dimport dan barangan tempatan sementara cukai lama perlu di kurangkan untuk menarik pelabur asing berduyun-duyun melabur di negara ini sebagaimana berlaku di China.

Jika tidak Malaysia menjadi negara dunia ketiga yang terkebelakang dalam pembangunan dan hasrat wawasan 2020 untuk menjadi Malaysia sebuah negara maju hanya menjadi igaun ngeri di siang hari. Sunday, November 16, 2014

Tumbangkan As-Sisi untuk bebaskan Masjidil Aqsa

Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang
Ketika dunia Islam dilanda perancangan dan serangan Zionis Israel, Baitul Maqdis   masih di bawah penaklukan Yahudi.

Pimpinan Hamas dalam satu siaran TV Al-Jazeera Mubasher baru-baru ini menegaskan masalah Palestin dan Masjidil Aqsa yang juga dipanggil al-Quds adalah masalah umat Islam seluruhnya bukan masalah penduduk Palestin semata-mata.

Abdul Fattah As-Sisi
Al-Quds yang menjadi kiblat pertama umat Islam, tidak akan dibebaskan dari cengkaman Zionis Yahudi selagi umat Islam lemah tidak bermaya, tidak bangkit menjadi kuasa besar dunia menggantikan Amerika Syarikat (AS) dan sekutunya yang lain yang disokong dan didokong oleh Zionis Yahudi.

Presiden PAS, Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang dalam berkata satu pertemuan bahawa umat Islam layak menjadi kuasa besar dunia kerana Islam itu sendiri berhak diberi kuasa memerintah dan kedudukan geografi umat Islam berada di tengah-tengah dunia dan pusat tumpuan dunia.

Umat Islam wajib kembali berpegang dengan Islam untuk berdepan dengan kuasa kuffar itu barulah Zionis Yahudi dapat dikalahkan.

Umat Islam perlu meninggalkan cara hidup Yahudi dan aqidah mereka yang sesat untuk mengembalikan semula Baitil Maqdis dan Palestin kepada mereka.

Untuk sampai ke bumi Palestin pihak berkuasa negara umat Islam di sekitarnya perlu lari dari cengkaman AS, mereka tidak perlu meminta bantuan dari kuasa besar dunia yang sudah hampir bengkrap itu kerana mereka semua mempunyai kemampuan sendiri dengan hasil bumi melimpah ruah, mereka boleh membina negara mereka dan bersama membebaskan bumi Plaestin dari cengkaman Yahudi.

Tetapi sayang, ada di kalangan mereka menjadi kerajaan boneka yang diperalatkan Yahudi seperti Mesir umpamanya. Melantik Abdul Fatah As-Sisi (Gambar) berketurunan Yahudi menjadi Presiden dengan satu rampasan kuasa berdarah  dan kejam yang tidak perlu diberi kemaafan oleh umat Islam di mana sahaja mereka berada.

As-Sisi mesti ditumbangkan segera dan bumi Palestin mesti dibebaskan  dengan aqidah dan jihad yang kental dari umat Islam. 

Thursday, November 21, 2013

Tambah jumlah parti masuk Pakatan

PAS adalah parti yang berpengaruh di kalangan Pakatan Rakyat, sudah tentu kewibawaan dan pandangan pemimpinnya menjadi asas kepada strategi perjuangan politik negara ini.

  Mana-mana parti lain dalam Pakatan mesti mendengar dan mengambil kira pandangan PAS untuk apa jua dasar dan hala tujunya sebelum dan selepas Pilihan raya Umum ke 13 (PRU13) yang lalu, apabila Pakatan tidak berjaya membentuk kerajaan di peringkat Pusat, walaupun mempunyai majoriti undi popular di kalangan rakyat.

  Dalam PAS, perjuangan parti seharusnya tidak terhenti dengan usainya pilihan raya. Gerakerja parti terus berjalan seperti biasa dan tidak seharusnya ia bermusim.

  Bagi penulis, penekanan penting diberikan ialah strategi politik di mana-mana peringkat dan pentarbiyahan ahli yang lebih agresif bagi menyahut cabaran masa depan perjuangan lebih terancam dengan tertekannya kedudukan Umno/Barisan Nasional (BN) dewasa ini.

  BN akan cuba merubah senario politik negara dengan persempadanan baru untuk terus memegang tapuk kuasa kerajaan sedangkan di masa yang sama, parti itu menghadapi kemerosotan pengaruh di kalangan rakyat terutama pengundi muda celik politik yang melebihi 52 peratus sekaligus dominan dalam daftar pemilih terkini.

  Kita percaya BN mempunyai banyak pilihan strategi kemenangan terutama sekali secara kotor dan menjijikkkan tetapi Pakatan perlu mempunyai strategi kemenangan yang lebih baik dari BN untuk menghadapi PRU ke 14 akan datang.

  Strategi jangka panjang dan jangka pendek perlu bermula sekarang, tidak boleh diatur setahun atau dua tahun akan datang.

  Kejayaan empat tahun akan datang perlu bermula hari ini atau sudah lama sebelum ini. Yang paling penting ialah kesatuan atau kesepakatan pembangkang  dalam Pakatan tidak boleh dirungkai dan dipecahkan kerana kebanyakan pemerhati politik melihat ia menguntungkan BN.

  Sememangnya pun BN menunggu Pakatan hancur dan parti itu telah menyerang dan mengadu domba ikatan politik Pakatan dengan pelbagai isu termasuk isu hudud, isu perkauman sempit dan sebagainya.

  Namun sehingga hari ini BN belum berjaya memecahkan keutuhan Pakatan sebagaimana parti itu berjaya memecahkan Angkatan Perpaduan Ummah dan Barisan Alternatif (BA) di masa lalu.

  Pakatan perlu berwaspada dengan sistem persempadan baru kawasan pilihan raya kerana kebiasaannya, pembangkang akan kecundang teruk apabila BN berjaya menggunakan kuasa membentuk kawasan persempadanan tersebut dengan memperkudakan Suruhanjaya Pilihan raya (SPR) melalui kuasa politik.

  Itu strategi paling mudah Umno/BN untuk memenangi pilihan raya umum akan datang berdasarkan pengalaman politik Malaysia di masa lalu.

 Justeru untuk mengurangkan risiko kekalahan berterusan strategi politik Pakatan perlu lebih kedepan berbanding Umno/BN, manakala parti dalam Pakatan bukan sahaja kekal dengan setiakwannya tetapi perlu mencari rakan baru dari parti-parti lain termasuk memecahkan keutuhan BN yang ada hari ini.

Perlu difahami prinsip perjuangan Pakatan perlu diperkemaskan sebelum mengajak parti lain bersama dengan ikatan politik tersebut.

Terima kasih kerana sumbangan anda. Sumbanglah untuk kebaikan perjuangan kita bersama.

Can't find what you're looking for? Try Google Search!

Google
 

ANDA ADA MAKLUMAT ISU NEGARA?

Sila emailan kepada saya di seramaesty@yahoo.com atau hubungi saya di talian 013-9060111.

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA

Feedback Form

Join the Mailing List
Enter your name and email address below:
Name:
Email:
Subscribe  Unsubscribe 

Dr. Irfan menjelaskan Perniagaan Internet secara mudah kepada anda

Free Viral Advertising